BOŞANMADAN NAFAKA ALABİLİR MİYİM, BOŞANDIKTAN SONRA NAFAKA ALABİLİR MİYİM? NAFAKA SÜRESİZ MİDİR ?

Boşanma davası açılmadan da, boşanma davası açıldıktan sonra da nafaka talep

edilebilir.Nafaka nasıl hesaplanır? Nafaka tarafların sosyo-ekonomik durumuna

göre mahkemece belirlenir. Nafaka nasıl kaldırılır? Nafakadan nasıl kurtulurum?

Nafaka kendiliğinden kalkmaz. Nafakanın kaldırılması için dava açmanız

gerekli. Nafaka kaldırılmasıyla Şişli ve İstanbul boşanma avukatlarından profesyonel

destek alınması yerinde bir karar olur.

Tedbir Nafakası Nedir?

Tedbir nafakası, boşanma davası açılmadan önce veya boşanma davası

açıldıktan sonra ergin olmayan çocuk ( 18 yaşından küçük ) ve eş için takdir edilen

nafakadır.

İştirak Nafakası Nedir?

Diğeri iştirak nafakasıdır. Çocuğun velayetini almayan eş aleyhine takdir edilen ve

çocuğun giderlerine katılması için takdir edilen nafaka türüdür.

Yoksulluk nafakası ise evliliğin boşanma kararı ile bitmesi nedeniyle yoksulluğa

düşecek eş için diğer eş aleyhine hükmedilen nafakadır.

Yardım Nafakası Nedir?

Yardım nafakası ise boşanma davası veya evlilik ile ilgili değildir. Bir kimsenin

yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan altsoy ya da üst soya ödediği

nafakadır. Mesela babanın oğula , ya da oğulun babaya ödediği nafaka ..

Yargıtay ın emsal kararında Hasta eşine bakmayan eşe nafaka verilmeyeceğine

hükmedildi.

Kusurlu eş nafaka alabilir mi ? Nafaka talep eden eş diğer eşten daha az kusurlu

ise yoksulluk nafakası talep eder.

Nafaka süresiz midir ? Şu an ki mevcut düzenlemede nafaka süresizdir.Ancak ,

Adalet Bakanlığı , nafakaya 5 yıl sınırı getiren düzenleme üzerinde çalışıyor.

Süresiz nafakanın kaldırılması şu an meclisin gündeminde..

Nafaka ödenmemesi suçtur.Nafaka ödemeyen eş 3 aya kadar tazyik hapsiyle

cezalandırılır.

Boşanma, nafaka, velayet konularında İstanbul -Şişli boşanma -nafaka

avukatlarından destek alınması yararlı olacaktır.

Menü