İDARE HUKUKU ALANINDA VERDİĞİ HİZMETLER

İdare Hukuku

İdari işlemlere karşı iptal davaları , idari eylemlerden doğan tam yargı davaları , Belediyelerin İmar Kanunu 18.maddesi uygulamasından doğan uyuşmazlıkların çözümü , kamulaştırma davaları , vergi davaları ve idari cezalara karşı yapılacak itirazları ve İdare Hukukundan doğan diğer tüm uyuşmazlıkların çözümü noktasında ofisimiz değerli müvekkillerimize hukuksal destek vermektedir. İdari Hukuk alanında danışmanlık, İdari Dava Avukatı ve İdare Avukatı arıyorsanız, En İyi İdari Dava Avukatı kimdir diye soruyorsanız, sizin de adresiniz Av. Penbe Üner Keskin Hukuk Bürosu.

İdare, bir amacın gerçekleşmesi için kurulan örgüt ya da bir amaca ulaşmak için yürütülen planlı olan faaliyet demektir. İdare hukuku ise idarenin işleniş şeklini ve kişilerle olan bağlantılarını düzenleyen hukuk dalıdır. İdare tarafından gerçekleşen işlemlerin hukuka aykırı olması durumunda aykırılıkların giderilmesi için gerekli davaların açılması gerekir.

İdare Hukukunun Yasama, Yargı ve Yürütme Organında Yeri

Yargı organı bağımsız mahkemelerdir, yasama organı ise TBMM‘dir. İdare de yürütme organının bir parçası durumundadır. İdare, yürütme organında Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu, Bakanlıklar ve Başbakan hariç devlet dışındaki kamu tüzel kişilerden oluşur.

İdare hukukunun alanını belirleyen ölçüt kamu gücü ölçütüdür. Bu duruma göre, idarenin kamu gücünü kullanarak yaptıkları idare hukukuna tabi tutulur. Yapılan bu işlerde çıkan anlaşmazlıklar da idari yargıda bakılır.

İdare Hukukunun Özellikleri

1) İdare hukuku diğer hukuk dallarına kıyasla daha genç bir daldır. Özel hukukun kökeni Roma Hukukuna dayanırken İdare Hukuku 1800’lerin sonuna dayanır.

2) İdare hukukunun kuralları dağınık halde bulunmaktadır. Medeni kanun, ceza kanunu gibi tek bir kanun altında sıralanmamıştır. Yani, ceza hukukunun kuralları Ceza Kanununda sıralanırken İdare Hukukunun kurallarını oluşturan bir İdare Kanunu yoktur.

3) İdare hukuku kuralları bir kanun koyucu tarafından konulmadığı için büyük ölçüde içtihadı bir hukuk dalıdır. Bu kurallar idari yargı organlarının uzun bir süreç içerisinde somut olaylarla birlikte verdikleri kararlarla oluşmuştur.

4) İdare hukuku bağımsız bir hukuk dalıdır. İdare hukukunun bazı kavramlarının ve ilkelerinin özel hukukta benzeri bulunmamaktadır.

5) İdare hukuku statüsel bir niteliktedir. Özel hukukta akdi ve iradi kavramları varken idare hukukunda öğrencilik statüsü, vatandaşlık statüsü gibi statüler vardır.

6) İdare hukukunda işlemler tek taraflıdır. Özel hukukta hukuki işlemler birbirine uygun karşılıklı irade beyanlarıyla kurulabilirken, idare hukukunda işlemin yapılması için, ilgilisi tarafından kabul edilmesine gerek bulunmamaktadır. Çünkü idare hukuku işlemlerinde idarenin tek yanlı açıklaması yeterlidir.

İdare Hukukuna Hakim Olan İlkeler

İdare hukukuna hakim olan birçok temel ilke bulunmaktadır. Anayasanın 2’nci maddesinde sayılı olan temel ilkeler aynı zamanda idareyi de bağlamaktadır. Bu ilkeler, insan haklarına saygı, Atatürk milliyetçiliği, sosyal devlet, laiklik, demokratik devlet, hukuk devleti ilkeleridir.

İdare hukuku ile alakalı tüm bu bilgilerden sonra, işin içinden çıkamayabilir ve en iyi idari dava avukatı arayışına girebilirsiniz. İdare Avukatı ararken dikkat etmeniz gerekenlerin başında güvenilir, profesyonel ve titiz hizmet veren bir idare avukatı kadrosu olan hukuk bürosu bulmak gelir.

 

İdari Dava Avukatı, İdare Avukatı Arayanların Adresi… Hangi Hukuk Bürosu Doğru Seçim? En İyi İdari Dava Avukatı…

Avukat Penbe Üner Keskin Hukuk Bürosu’nda İdari Dava Avukatı Penbe Üner Keskin sizlere en iyi hizmeti vermektedir. İletişim.

Menü