BOŞANMA SONRASI ORTAK VELAYET MÜMKÜN MÜ?

Türk Medeni Kanunu’nda velayetin ortak kullanılması sadece evlilik birliği içinde mümkündür.
Türk boşanma kanunlarına göre Boşanma halinde velayetin anne ya da babaya yani
tarafların yalnızca birine verilmesi asıldır. Ancak, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve
Anayasa’nın 90. Maddesine göre boşanma halinde de ortak velayet kararı verilebilir.

Ortak velayet her koşulda talep edilebilir mi? Hangi Şartlarda Talep Edilebilir?

Ortak velayete karar verilebilmesi için, anne ve babanın her konuda anlaşmaları
gerekmektedir.Bundan şu anlaşılmalıdır. ‘Ortak velayet’ de tıpkı velayetin anne-babadan
sadece birisine verilmesi halinde olduğu gibi yine çocuğun mutad oturma yeri, diğer
ebevyenle kişisel ilişki kurma zamanları, çocuğun giderlerine katılma şekilleri, nafaka
konularında tam bir anlaşma içinde olmaları gerekir. Bu konulardan herhangi birinde
anlaşamamaları halinde ortak velayete ya da velayetin ortak kullanılmasına karar verilmesi
mümkün değildir.”

Menü