ÇEK-SENET DAVALARI

Ticari dava avukatlarının İstanbul ‘da en sık hukuki destek verdikleri ticaret hukuku alanı

olarak çek -senet kavramları ortaya çıkmaktadır. Ticari hayatta çek-senetin önemi

büyüktür. Çek-senet ticaret hukukunda, borç ödeme yollarından biri olarak karşımıza

çıkar. Ticari hayatta önemli bir yer teşkil eden çek , ticari dava avukatlığı ve çek senet

avukatlarının da önemini ayrıca ortaya koymuştur. Çek-senet avukatları İstanbul ‘da ağırlıklı

olarak çek,çek iptali, karşılıksız çek tahsili, icra takibi, menfi tespit, sahte senet davaları

gibi alanlarda faaliyet göstermektedirler..

Çek, mutlaka bir bankaya hitaben yazılır. Yani diğer senetler gibi 2 taraf yoktur. 3’ lü bir ilişki

vardır. Çeki elinde bulunduran kimse bunu ciro ile başkasına devreder. Çek, ya kendi

bankasına ya şubesine ya da takas odasına tahsil için verilir.

Karşılıksız çek nasıl tahsil edilir ?

Peki karşılıksız çıkan çek nasıl yazılır ve karşılıksız çıkan çek nasıl tahsil edilir?

Karşılıksız çek, mutlaka bankaya ibraz edilir. Karşılıksız olduğu çeke yazılır ve çek -senet

avukatları , ticari dava avukatı ya da ticaret avukatları yoluyla da icra takibine konu edilir.

Çek dışında da senet davaları bulunmaktadır. Yani, çek dışında bono, poliçe de senetler

arasındadır.

Ödenmeyen senet nasıl icraya konulur ?

Ödenmeyen senet , İstanbul ticari dava avukatları yoluyla icra takibine konu edilir.

Ticari dava avukatı olarak faaliyet gösteren Şişli’de bulunan ofisimiz , çek-senet davaları ve

tahsil edilemeyen senetlerle ilgili ağırlıklı olarak hizmet vermektedir.

Menü