Tazminat Davası Şartları Nelerdir?

İlk olarak tazminat davası açma nedenlerinizi avukatınız ile görüşmeniz ve böylelikle doğru yolu izlemeniz gereklidir. Çok çeşitli nedenlerle tazminat davaları açılmaktadır. İşte Tazminat Davası Şartları hakkındaki yazımız…

Maddi ve Manevi Tazminat Nedir- Nasıl Açılır?

Bilerek ya da bilmeyerek ihmal veya tedbirsizlik sonucu oluşan ve aynı zamanda haksız yere yapılan eylemlerin sonucunda ortaya çıkan zararın giderilmesi amacıyla açılan maddi ve manevi tazminat davalarıdır. Maddi tazminat, kusurlu ve hukuka ayrı bir şekilde davranış sergileme sonucu, kişinin maddi anlamda oluşmuş olan zararının giderilmesi amacıyla açılmış dava türüdür. Manevi tazminat ise kişinin yine bir başka kişi veya kurum tarafından oluşan manevi üzüntü, acı ve ıstırabın maddi olarak karşı taraftan talep edildiği bir davadır.

Nasıl Bir Yol İzlenmeli?

Farklı mahkemelerde tazminat davalarına bağlı olarak çeşitli davalar açılmaktadır. Ceza mahkemesi, asliye mahkemesi bunlara başta olmak üzere maddi veya manevi açılacak olan tazminat davasının hangi mahkemede açılacağının belirlenmesi gerekir. Bununla beraber hukuki ilişkinin temeli de bilinmelidir.

Maddi ve Manevi Tazminat Davası Açmanın Şartları Nelerdir?

Basın yoluyla hakaret ve tehdit tarzı kişiliğe karşı saldırı durumları halinde maddi ve manevi tazminat davaları açılmaktadır. Bu gibi bir hayli yoğun olan davalar karşılığında netice alabilmek için tazminat davası şartları gereklidir.

  1. Size karşı yapılan herhangi bir saldırının hukuka aykırı olması.

2.Bu saldırı sonucunda ise maddi veya manevi bir zararın oluşması.

3.Kusurun arandığı hallerde, davacı davalının kusurunu ispat etmek zorundadır. Buna örnek olarak: bir trafik kazası eylemi nedeniyle zarara uğrayan kişi, karşı tarafın kusurunu ya da kusurlu olduğunu ispatlamalıdır.

4.İşçinin işine haksız olarak son verilmesi durumunda, işçi manen üzülmüş ise tek başına işten çıkarılması nedeniyle manevi tazminat davası açma hakkına sahip olamaz. Çünkü işten çıkarma durumu, manevi bir saldırı değildir. Fakat işten çıkarma esnasında küfür veya hakaret gibi saldırılar karşısında manevi tazminat açmak mümkün.

5.Maddi ve manevi tazminat davalarının amacı, saldırıya uğrayan mağdur kişinin saldırıya uğramadan önceki haline dönmesini sağlamaktır.

6.Zaman aşımı 2 yıldır ve bu süre eylem ve faili öğrendikten hemen sonra başlar. Bunun yanında eğer eylem suç ise 2 yıl süre dolmuş olsa da yani dava zaman aşımı süresi içinde de maddi ya da manevi tazminat davası açılabilir.

Menü