Aile Hukuku

Medeni hukukta aile birliği ile ilgili konularla ilgilenen hukuk dalına aile hukuku denir. Aile toplumun en küçük birimi olduğu için aile içinde olan sorunlar özel bilgi birikimi ve bu konuda uzmanlaşmış kişilerce ele alınmalıdır. Türk Medeni Kanunu’nda aile bütünlüğü önemli yer almaktadır.

Aile Mahkemeleri

Aile ilişkilerini düzenleyen aile hukuku, kişilerin yasal haklarını korumak ve uyuşmazlıkları çözmek için gereklidir. Uyuşmazlıklar Aile Mahkemeleri’nin görev alanına girmekle birlikte, boşanma nedeni ne olursa olsun, boşanma davaları Aile Mahkemeleri’ne açılmaktadır. Aile Mahkemeleri’nin olmadığı yerlerde bu davalara Asliye Hukuk Mahkemeleri bakar.

Eşinin ailesiyle görüşmesine engel olmak, eşini zina ile suçlamak, cimri olmak, aile sırlarını ifşa etmek, eşinin ailesine hakaret etmek, kıskançlık yapmak, evi terk etmek, eşin hastalığı ile ilgilenmemek, cinsel ilişkiye girmemek, eşin dövülmesine göz yummak gibi sebepler aile birliğini temelden sarsan sebeplerden sayılmaktadır. Bu konular tek başına geçerli olmamakla birlikte, boşanma davası açılması için eşinin hayatı dayanılmaz bir hale getiriyor olması gerekir.

Kadın ve çocuk hakları, aile hukukunun içinde yer almaktadır. Kadının toplumdaki yeri göz önüne alınarak, kadına yönelik her türlü şiddet ve baskı durumunda eşe uzaklaştırma kararı çıkarılabilmektedir.

Ailelerde ortaya çıkan sorunlarının çözümünde, ailenin mahremiyeti göz önünde tutarak, uyuşmazlıklar ve sorunlar titizlikle ele alınmalıdır. Aile hukuku boşanmayı da ele alır. Evlilik sırasında çocuk evlat edinme ve boşandıktan sonra çocuk ve eş nafakası konularına aile mahkemesi bakmaktadır.

Boşanma Durumunda Aile Hukuku

Boşanma, eşlerden birinin ya da anlaşmalı olarak çiftlerin talebi üzerine, kanundaki sebep ve koşullara dayanarak mahkeme kararı ile evlilik ilişkisinin bitmesidir. Boşanmanın sebepleri; zina, hayatın güvende olmaması, onur zedeleyici davranış, kötü davranışlar, küçük düşürücü suç işleme, haysiyetsiz hayat yaşama, terk ve akıl hastalığı, evlilik birliğinin temelden sarsılması ve anlaşmalı boşanma konularını kapsar.

Aile Hukuku Konuları

Boşanma sonrası mal paylaşımı, nafaka davaları,

Evlilik öncesi mal paylaşımına yönelik sözleşme ve anlaşmalar, çocuklar için açılacak velayet davaları,

boşanma işlemleri ve mal paylaşımı davaları, anlaşarak boşanma, evliliğin iptali, evlat edinme, velayet davaları, babalık davaları, soy bağının reddi davaları, vasiyetname ve kadına yönelik şiddet ve baskı durumlarında uzaklaştırma kararları verilmesi

Menü