“ İŞÇİ –İŞVEREN UYUŞMAZLIKLARINDA  ZORUNLU ARABULUCU “

“ ARTIK İŞÇİ VE İŞVEREN  ÖNCE ARABULUCUYA GİDECEK ŞAYET ANLAŞAMAZLARSA MAHKEMEYE GİDECEK .”

Zorunlu Arabuluculuk  hangi işçi -işveren uyuşmazlıklarını kapsar ?

7036 sayılı kanun ile Zorunlu Arabuluculuk yasalaştı.7036 sayılı kanun 25 .10.2017 tarihinde Resmi Gazetede yayımlandı.Peki , yasanın getirdiği en önemli ve işçi-işveren uyuşmazlıklarında devrim yaratan  yenilik olan bu olay ne zaman yürürlüğe girecek ? Yasanın Zorunlu Arabuluculuk hükümlerini ihtiva eden 3, 11,12.maddeleri 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecek olup , diğer hükümleri ise  Resmi Gazetede yayımı olan 25 .10.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

6325 sayılı Arabuluculuk kanunu ile getirilen bu uygulama ülkemizde ihtiyaridir. Yani, kişiler arabulucuya gidip gitmeme konusunda serbesttirler.Ancak , mevcut iş mahkemeleri kanununda değişiklik öngören yasa tasarısı ile artık kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı , tazminatı ve işe iade istemiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması zorunluluğu getirilmiş ve dava şartı olarak düzenlenmiştir.Bu durumda örneğin kıdem tazminatı için dava açmayı düşünen bir işçi , hemen dava açamayacak , öncelikle arabulucuya gidecektir.Şayet anlaşma sağlanamaz ise bu faaliyet sonunda anlaşmaya varılamadığına dair  son tutanağın aslını veya arabulucu tarafından onaylanmış bir örneğini dava dilekçesine ekleyerek dava açması gerekmektedir.

Ancak , yasaya göre zorunlu arabuluculuk kurumu sadece belli davalar ile sınırlı tutulmuştur. Örneğin , iş kazasına dayalı tazminat davası açmak isteyen bir işçi yine eski yasadaki gibi direk hukuk mahkemelerinde dava açacaktır.

Zorunlu Arabulucuya gidilmeden dava açılırsa mevcut davada ne karar verir hakim?

Yukarıda sayılan işçi-işveren uyuşmazlıklarında zorunlu arabulucuya gitmeden  dava açılması halinde ise mahkemelerce usulden ret kararı verilecektir.

Arabuluculara nasıl başvurulacaktır ?

Taraflar arabulucuyu seçmek konusunda serbest olup şayet seçmemişlerse adliyeler bünyesinde kurulu Arabuluculuk Merkezleri bir arabulucu atayacaktır.

Arabulucuya ücret ödemek gerekli midir ?

Zorunlu Arabulucuya , Arabuluculuk Kanunundaki tarifeye göre ücret ödenmesi zorunludur.

Netice olarak İş Mahkemeleri Kanununda değişiklik yapan Zorunlu Arabuluculuk yasası ile işçi – işveren uyuşmazlıkları daha kısa sürede daha ekonomik ve daha hızlı şekilde çözüme kavuşacak ve mahkemelerin iş yükü de azalacaktır..

İstanbul Avukat arayanların ve İstanbul Avukat ihtiyacı olanların geldiği ilk kişi Penbe Üner Keskin. Şişli ‘de avukatlık bürosu olarak faaliyet gösteren ofisimiz aynı zamanda arabulucu  avukat olarak da hizmet vermektedir. İstanbul Avukat Arayanların Ortak adresi. En İyi Avukatlar İstanbul Arayışında Olanların Yeri Penbe Üner Keskin Hukuk Bürosu.

Arabuluculuk Denince

Arabulucu Avukat Penbe Üner Keskin Hukuk Bürosu Şişli/İstanbul’da Hizmetinizde.

Arabulucu Avukat Penbe Üner KESKİN

 

İstanbul Arabulucu Avukat
Menü