TİCARİ DAVALARDA  ARABULUCULUYA BAŞVURUNUN DAVA ŞARTI  OLMASINA DAİR  KANUN TEKLİFİ MECLİS GENEL KURULUNDA KABUL EDİLDİ.

 

İşçi-işveren ilişkileri kaynaklı alacak ve işe-iade taleplerinde arabulucu sürecinin işletilmesinin dava şartı olarak öngörülmesinin ardından, ticari uyuşmazlıklar kaynaklı alacak ve tazminat taleplerinde de arabulucuya başvurmanın dava şartı olmasına dair kanun teklifi meclis genel kurulunda kabul edilerek kanunlaşmıştır.

Kanun, 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir. Ticari uyuşmazlıklarda, taraflar dava açmadan önce arabuluculara başvuracak. Başvurular, uyuşmazlığın konusuna göre yetkili mahkemenin bulunduğu yerdeki arabuluculuk bürosuna, büroların bulunmadığı yerlerde de görevlendirilen yazı işleri müdürlüklerine yapılacak.

Arabulucular , ticari davalara ilişkin uyuşmazlığı , görevin kabulünden itibaren 6 hafta içinde çözmek durumundalar. Ancak bu süre zorunlu durumlarda 2 hafta daha  uzatılabilecektir.

Arabulucular nezdinde yapılacak görüşmeler sonucunda taraflar arasında anlaşma sağlanamaması halinde dava açılabilecek. Arabulucuya başvurulmadan dava açıldığının anlaşılması halinde, mahkemelerce herhangi bir işlem yapılmaksızın davanın, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddine karar verilecek.

 

Arabulucu –Avukat Penbe Üner Keskin

 

Menü