SİGORTA HUKUKU ALANINDA VERDİĞİ HİZMETLER

Sigorta Hukuku – En İyi Sigorta Avukatı

Trafik kazalarından doğan ve sigorta şirketleri leh ve aleyhinde açılan davaların takibi, tazminat talepli olarak sigorta şirketlerine yapılacak başvurular ve Sigorta Hukukundan doğan diğer tüm uyuşmazlıkların çözümü noktasında ofisimiz değerli müvekkillerimize hukuksal destek vermektedir. Eğer bir Sigorta Avukatı arayışındaysanız ve Sigorta Hukuku alanında danışmanlığa ihtiyacınız varsa, ilk durağınız Arabulucu Avukat Penbe Üner Keskin Hukuk Bürosu.

Sigortacılık faaliyetlerini etkin bir şekilde devam ettiren işletmelerin çalışmalarını denetleyen ve düzenleyen hukuk birimine sigorta hukuku adı veriliyor. Aynı zamanda bu hukuk dalı sigorta teminatı ve sorumluluğu gibi pek çok konuda, hem sigortacıları hem de tazminat talep eden özel, tüzel kişileri ve aracı kuruluşları temsil ediyor.

Sigorta Şirketi Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evlerde ve iş yerlerinde hırsızlık, yangın ve yaralanma türü durumlarda ve ayrıca vücutta oluşabilecek bir organ kaybı olduğunda bu tür zararlar sigorta şirketleri tarafından karşılanıyor. Bu kapsamda güvenilir ve profesyonel hizmet sunan bir sigorta şirketi seçmek büyük önem taşıyor. Oluşabilecek herhangi bir aksiliğin önüne geçilmesinde kaliteli hizmet veren sigorta şirketlerinin etkisinin önemli olduğu ortaya çıkıyor.

Piyasada hizmet veren birçok sigorta şirketinin, olumsuz durumlarda birtakım zorluklar çıkarttıkları ve hatta ödemeyi geciktirdikleri görülüyor. Sigorta hukuku, sigorta şirketlerinin yaptığı usulsüz davranışları önlemede ve zararı karşılamada son derece önemli bir rol oynuyor.

Sigorta Sözleşmesi Nasıl Kurulur?

Sigorta sözleşmesi şekle bağlı bir sözleşme türü olarak kabul edilmiyor. Bu açıdan tarafların birbirlerine uygun görüşlerini beyan etmeleri ile kuruluyor. Borçlar hukuku açısından sözleşmenin meydana gelebilmesi için icap ve kabulün gerçekleşmesi gerekiyor. Teklifnamenin sigorta şirketine verilmesine icap adı veriliyor. Sigorta şirketinin teklifnamenin içeriğinde yer alan bilgiler kapsamında poliçe düzenleme iradesini bildirmesi ve poliçenin sigorta ettirene teslimi ile kabul gerçekleşiyor.

Sigorta Sözleşmesinde İyi Niyet Zorunlu Mu?

Sigorta sözleşmesi, diğer sözleşme türlerine göre iki tarafın da daha fazla iyi niyet esası ile hareket etmelerinin gerekliliğini ortaya koyuyor. Sigorta sözleşmelerinin çoğu zaman sigorta ettirenin beyanı üzerine kurulduğu görülüyor. Sigorta ettiren kişinin sözleşmenin yapılması sırasında ve sözleşme devam ettiği sürece iyi niyet ilkesine göre davranması gerekiyor. Bu kapsamda her iki taraf için de iyi niyet esasına uygun olarak hareket etmenin bir zorunluluk olduğu ortaya çıkıyor.

Sigorta Hukukunun Müeyyideleri Nedir?

Ceza, cebri icra, tazminat, iptal, hükümsüzlük, kamu hizmetlerinden mahrumiyet ve bir meslek veya sanatın icrasının geçici olarak yasaklanması, sigorta hukuku müeyyidelerinin kapsamını oluşturuyor.

Sigorta Avukatı Seçimi

Tüm bunlar göz önüne alındığında, böylesine derin sigorta ile ilgili işlerinizde yanınızda duracak bir avukat arıyorsanız, adresiniz belli. Sigorta Hukuku alanında hizmet veren Sigorta Avukatı Penbe Üner Keskin, Boran & Üner Hukuk Bürosu‘nda siz değerli müvekillerine hizmet vermektedir.